KAMPANJA PREVENTIVE

NVCB VB

Ivana Djurđević Starović- v.d. direktor-a  Doma Zdravlja u Smederevskoj Palanci

Obzirom da je trend preventivnih zdravstvenih pregleda već duže vreme na snazi na teritoriji opštine Smederevska Palanka, što je za svaku pohvalu, međutim, tu se mogu postaviti i nekoliko pitanja koja bi mogla da odgonetnu opravdanost takvih pregleda.

Svi znamo da je prevencija gotovo 90% izlečenja neke bolesti.
Ono što nas konkretno zanima, koliko tačno, odnosno od trenutka kada je započeta takva vrsta akcije pod idejom Ministarstva zdravlja, koliko je građana naše opštine zatražilo i iskoristilo takvu vrstu pregleda.

Koji je to broj pacijenata, kako u gradskom tako i u prigradskim naseljima i da li je taj paritet ravnomeran?

Koje od bolesti se prilikom tih preventovnih pregleda dijagnostikuju, odnosno koje su od tih bolesti najzastupljenije i šta se čini dalje kada građanin koji nema zdravstveno osiguranje a dijagnostikuje im se neka od teških bolesti, kako se dalje tretira njegovo zdravstveno stanje, njegovo pravo na život?

Sve ovo pitamo jer potencirate da je ovo i pregled za one građane koji nemaju redovno zdravstveno ili nisu osigurani zdravstveno.

Niije uredu izaći samo sa nekakvim podacima koji ne govore ništa, ono što se kao pitanja nameću jeste šta nakon svih tih preventivnih pregleda, ili se tu staje? Pregleda se neko ko nema zdravstveno osiguranje, otkrije se neka vrsta bolesti koja je teška, u tom slučaju kako se dalje postupa sa takvim pacijentima?

I kako se dolazi do preventivnih terapijskih pregleda, kada smo dobili informaciju da CT skener, u Opštoj Bolnici Stefan Visoki nije radio više meseci!

Koliko su celishodni i opravdani takvi pregledi ( merenje krvnog pritiska – aparat za merenje ima gotovo svaka kuća, ekg i sl) i koliko koštaju državu, ako oni po svom smislu nemaju opravdanost obzirom na sve što smo napred naveli!

Sva ova pitanja postavili bi smo direktorki Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci, kao i Direktoru bolnice .

K.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s